Ekologia

43-190 Mikołów ul. Rolnicza 9
tel/fax (032) 226 28 73 kom. 501 307 600

Klimatyzacja
SERWIS KLIMATYZACJI
NAPRAWY
NAPEŁNIANIE
DEZYNFEKCJA


Ekologia

Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON jest jedyną niekomercyjną organizacją w Polsce, która zajmuje się wieloma aspektami dotyczącymi substancji zubożających warstwę ozonową.
Fundacja ta koordynuje realizację projektu mającego na celu redukcję emisji substancji uszkadzających warstwę ozonową poprzez stworzenie i prowadzenie krajowej sieci odzysku i regeneracji czynników chłodniczych z urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

        

Jesteśmy autoryzowaną firmą serwisową. Posiadamy zieloną kartę wydaną w 1999 r. przez Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie, która jest potwierdzeniem znajomości bezpiecznej dla środowiska obsługi urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz dysponujemy profesjonalnym sprzętem niezbędnym do wymiany czynnika chłodniczego bez emisji freonów do atmosfery.
Spełniamy wszystkie wymogi obowiązującego od 1 lipca 2002 r. Rozporządzenia Ministra Gospodarki dotyczącego wyposażenia technicznego oraz minimalnych kwalifikacji serwisów obsługujących urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne.